Lesko

Lesko jest miastem położonym nad rzeką San, która wypływa z Jeziora Myczkowskiego. Historia miasta sięga 1480 roku, kiedy „de Leszko” wspomniane jest po raz pierwszy. Co ciekawe, według archeologicznych odkryć tereny te zamieszkane były już od czasów prehistorycznych i znalezione zostały tu przedmioty datowane na IV w. p.n.e. W Lesku od XVI wieku rozwijał się handel i rzemiosło, dzięki czemu miasto stało się ważnym ośrodkiem gospodarczym. Niestety na miejsce to w ciągu wieków spadło wiele nieszczęść i były to najazdy szwedzkie i rosyjskie, epidemia cholery i ogromny pożar. II wojna światowa to czas zajęcia miasta Lesko przez Armię Czerwoną i wybudowania betonowych bunkrów, które mimo dużych zniszczeń do dziś stanowią interesującą atrakcję.