Połonina Caryńska i Tarnica – widok z Połoniny Wetlińskiej

noclegi Bieszczady należą do miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym. Istnieje tutaj ponad tysiąc kilometrów dobrze oznakowanych szlaków, przeznaczonych do uprawiania turystyki pieszej kwalifikowanej. Szlakom towarzyszy rozwijająca się baza noclegowa o zróżnicowanym poziomie świadczenia usług. Istnieje tutaj ponad 3000 km szlaków rowerowych, nie brak także ścieżek dydaktycznych, wytyczonych w celu zwiększenia świadomości ekologicznej i przyrodniczej turystów, odwiedzających Bieszczady. Dużym zainteresowaniem cieszą się szlaki kulturowe, nawiązujące tematyką do architektury sakralnej oraz dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, zamieszkujących Bieszczady ośrodki wypoczynkowe region. Wyznaczone trasy do uprawiania narciarstwa biegowego i ski-tourowego oraz wyciągi narciarskie stanowią atrakcję w sezonie zimowym. Dużą popularnością cieszy się leśna kolejka wąskotorowa, która w sezonie przewozi turystów z Majdanu k. Cisnej do Przysłupia bądź przez Balnicę do Woli Michowej. Na omawianym terenie znajdują się baseny kryte (Sanok, Ustrzyki Dolne, Smerek, Czarna, Myczkowce), kilkadziesiąt tysięcy miejsc noclegowych i konsumpcyjnych. Istnieje także kilkadziesiąt punktów, gdzie skorzystać można z jazdy konnej. domki w Bieszczadach

Wśród bogactw naturalnych analizowanego regionu należy wymienić również wody mineralne. Związane są one z osadami fliszu karpackiego – solanki chlorkowo-węglanowe z wodami kwasowo-węglowymi. W Bieszczady agroturystyka okolicach Komańczy spotykamy wody wodorowo-węglanowo-siarczkowe, natomiast w rejonie miejscowości Rabe (w gminie Baligród) unikatowe w skali europejskiej wody wodorowo-węglanowo-chlorkowo-sodowe ze związkami arsenu. Wspomniane miejscowości posiadają status uzdrowiska, jednakże nie wykorzystują swych możliwości. Znanym Uzdrowiskiem jest Polańczyk, gdzie leczy się choroby dróg oddechowych i moczowych oraz choroby kobiece. Bieszczady pokoje gościnne